Obsah

Pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia o ukončení vzdelávania a o vykonaní atestácie

 

 

Metodicko-pedagogické centrum vydáva tieto pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia zo vzdelávania absolvovaného na niektorom regionálnom alebo detašovanom pracovisku MPC alebo duplikát osvedčenia o vykonaní atestácie:

 

Naposledy upravené: 
03.05.2017
Autor: 

Prihlasovanie na vzdelávanie je z dôvodu prechodu na nový informačný systém dočasne pozastavené.

Prihlasovanie bude opäť spustené 1.7.2017.

Naposledy upravené: 
10.05.2017
Autor: 

Všetky potrebné informácie o kontinuálnom vzdelávaní nájdete na tomto mieste, odpovede na prípadné otázky hľadajte v sekcii FAQ

Zoznam všetkých vzdelávacích programov aj s možnosťou vyhľadávania je v zozname akreditovaných programov

Prihlásiť sa na vzdelávanie môžete na adrese: prihlasky.eduk.sk

Naposledy upravené: 
10.05.2017
Autor: 

Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách

26.05.2017 - od 08:30 do 12:00
Do udalosti zostáva 1 deň.

Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách

26.05.2017 - od 08:30 do 12:00
Do udalosti zostáva 1 deň.

Riešenie odborno-metodických problémov na vyučovaní odborných predmetov

31.05.2017 - od 09:00 do 12:30
Do udalosti zostáva 6 dni.

Vyhlásenie Dňa gramotnosti

13.06.2017 - od 09:00 do 12:30
Do udalosti zostáva 19 dni.

Informácia o inštrumentálnom a kognitívnom obohacovaní ľudskej psychiky podľa metódy Feuersteina

14.06.2017 - od 09:30 do 11:45
Do udalosti zostáva 20 dni.