máj 2017

  pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
19
1
2
3
4
5
6
7
 
BBA06_1364_2014_PKR_MPC

BBA06_1364_2014_PKR_MPC

Dátum: 
od 02.05.2017 - 08:30 do 03.05.2017 - 13:45
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Vzdelávací program: 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

02. 05. 2017

08:30 – 13:45   Hodnotenie a rozvoj pedagogických zamestnancov školy – 1. časť

Prestávky:       10:00 – 10:15;  11:45 – 12:15 (obedňajšia prestávka)

03. 05. 2017

08:30 – 13:45   Hodnotenie a rozvoj pedagogických zamestnancov školy – 2. časť

Prestávky:       10:00 – 10:15;  11:45 – 12:15 (obedňajšia prestávka)

540 minút
 
 
Funkčné - ZAA09_1372_2014_PKR_MPC

Funkčné - ZAA09_1372_2014_PKR_MPC

Dátum: 
05.05.2017 - od 08:00 do 15:00
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Modul 3: 

8:00 - 11:15  Vybrané manažérske kompetencie

11:15 - 11:45 Obedná prestávka

11:45 - 15:00  Plán vlastného profesijného rozvoja

360 minút
05.05.2017 - od 08:00 do 15:00
 
 
 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov a zástupcov riaditeľov)

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov a zástupcov riaditeľov)

Dátum: 
od 02.05.2017 - 08:45 do 03.05.2017 - 13:45
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

2. 05. 2017

08:30 – 13:45   Hodnotenie a rozvoj PZ: Kompetencie PZ vo vzťahu k cieľom školy. 

3. 05. 2017

08:30 – 13:45   Hodnotenie a rozvoj PZ: Systém hodnotenia pracovného výkonu (1. časť)  

Prestávky: 10.00 – 10.15   a   11.45 – 12.15 

540 minút
 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Dátum: 
02.05.2017 - od 08:00 do 15:00
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Modul 6: Personálne riadenie

08,00 - 11,15 Personálna politika

11,15 - 11,45 Obedňajšia prestávka

11,45 - 15,00 Tvorba zmeny systému kritérií a indikátorov hodnotenia ľudí v závislosti n a rozvojovom cieli školy

360 minút
02.05.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

Dátum: 
02.05.2017 - od 08:00 do 15:00
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Vzdelávací program: 
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

08.00 h - 11.15 h         Tvorba učebných úloh v rôznych oblastiach matematiky

11.15 h - 11.45 h         Obedňajšia prestávka

11.45 h - 15.00 h         Tvorba učebných úloh v rôznych oblastiach matematiky

360 minút
02.05.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Dátum: 
03.05.2017 - od 08:00 do 15:00
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Modul 6: Personálne riadenie

08,00 - 11,15 Personálna administratíva

11,15 - 11,45 Obedňajšia prestávka

11,45 - 15,00 Tvorba aplikácie systému hodnotenia do systému oceňovania ľudí

360 minút
03.05.2017 - od 08:00 do 15:00
 
20
8
9
10
11
12
13
14
 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca

Dátum: 
od 09.05.2017 - 08:30 do 10.05.2017 - 13:45
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

9. 05. 2017

08:30 – 11:45    Analýzy školy (1. časť). 

12:15 – 15:30    Analýzy školy (2. časť).

 

10. 05. 2017

08:30 – 11:45   Ciele rozvoja školy (1. časť).

12:15 – 13:45   Ciele rozvoja školy  (2. časť). 

Prestávky:       10:00 – 10:15;  11:45 – 12:15 (obedňajšia prestávka);  13:45 – 14:00 hod.     

630 minút
 
BBA11_1372_2014_PKR_MPC

BBA11_1372_2014_PKR_MPC

Dátum: 
od 11.05.2017 - 08:30 do 12.05.2017 - 15:30
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

11. máj  2017 (Ing. Boris Sihelsky - 360 minút)

08:30 – 11:45 Subsystémy školy a školského zariadenia a ich funkcia v rozvoji školy(ŠZ)

12:15 – 15:30 Poslanie a vízia školy (ŠZ)

Prestávky: 10:00 – 10:15;  11:45 – 12:15 (obedňajšia prestávka);  13:45 – 14:00 hod.   

12. máj  2017 (Ing. Boris Sihelsky - 360 minút)

08:30 – 13:45   Analýza súčasného stavu rozvoja školy (ŠZ)

14:00 – 15:30   SWOT analýza školy (ŠZ) – 1. časť

Prestávky: 10:00 – 10:15;  11:45 – 12:15 (obedňajšia prestávka);  13:45 – 14:00 hod.   

720 minút
 
 
 
Indikátory kvality v hodnotení pedagogických zamestnancov

Indikátory kvality v hodnotení pedagogických zamestnancov

Dátum: 
od 09.05.2017 - 08:30 do 10.05.2017 - 14:45
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Indikátory kvality v hodnotení pedagogických zamestnancov
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

9. 05. 2017 

08:30 – 11:45    Prejavy kompetencií pedagogických zamestnancov.

12:15 – 14:45    Metódy snímania (monitorovania) prejavov kompetencií. 

 

10. 05. 2017

08:30 – 11:45    Párové porovnávanie výkonov. 

12:15 – 14:45    Indikátory úrovní jednotlivých kompetencií. 

Prestávky:   10:00 - 10:15 a 13:45 - 14:00;  obedňajšia prestávka: 11:45 - 12:15 

630 minút
 
Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole

Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole

Dátum: 
11.05.2017 - od 08:00 do 14:15
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
315 minút
11.05.2017 - od 08:00 do 14:15
 
BBA17_0746_2012_PKR_MPC

BBA17_0746_2012_PKR_MPC

Dátum: 
11.05.2017 - od 08:30 do 14:45
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Vzdelávací program: 
Líderstvo v škole
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

11. máj  2017

08.30 – 11.00 Líder školy ako agent zmeny kvality školy – 2. časť

11.00 – 14.45 Vedenie zmeny kvality školy v role lídra – 1. časť

Prestávky:   10,00 - 10,15;  11,45 - 12,15, 13,45 – 14,00.

315 minút
11.05.2017 - od 08:30 do 14:45
 
Učebnica ako textová pomôcka žiaka

Učebnica ako textová pomôcka žiaka

Dátum: 
12.05.2017 - od 08:00 do 15:00
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Učebnica ako textová pomôcka žiaka
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 
  1. tematický celok Kľúčové kompetencie učiteľa nevyhnutné pre riadenie práce žiakov s učebnicovým textom:

– motivácia žiakov k čítaniu, plánovanie práce žiakov s učebnicovým textom,

– hodnotenie učebného výkonu žiaka pri práci s učebnicovým textom, spätná väzba,

sebareflexia učiteľa.  

       2.    tematický celok Funkcie učebnice pre žiaka a funkcie učebnice pre učiteľa:

– využitie rôznych funkcií učebnice na rozvoj osobnosti žiaka

(informačná, motivačná, rozvoja osobnosti, riadiaca, kontroly a sebakontroly a pod.).

      3.    tematický celok Učebnicový text a pedagogické dokumenty (ŠVP, ŠkVP):

– vymedzenie (identifikácia) obsahového a výkonového štandardu v učebnicových textoch, pojmový aparát pedagogických dokumentov a jeho súlad s učebnicovým textom.

Učebnicové a učebné texty: – textové zložky učebnice (základný text, doplňujúci text).

360 minút
12.05.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Dátum: 
09.05.2017 - od 08:00 do 14:15
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

08.00 h - 11.15 h           Metódy rozvoja matematickej gramotnosti

11.15 h - 11.45 h           Obedňajšia prestávka

11.45 h - 14.15 h           Metódy rozvoja matematickej gramotnosti

315 minút
09.05.2017 - od 08:00 do 14:15
 
Aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov v základných školách

Aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov v základných školách

Dátum: 
10.05.2017 - od 08:30 do 12:00
Učebňa/miestnosť: 
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Prezentácia aplikačných úloh zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti v základných školách vychádzajúcich z Národného štandardu finančnej gramotnosti (verzia 1.1)

Praktické ukážky možností ich implementácie do edukačného procesu

210 minút
10.05.2017 - od 08:30 do 12:00
 
Aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov v základných školách

Aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov v základných školách

Dátum: 
10.05.2017 - od 12:30 do 16:00
Učebňa/miestnosť: 
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Prezentácia aplikačných úloh zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti v základných školách vychádzajúcich z Národného štandardu finančnej gramotnosti (verzia 1.1)

Praktické ukážky možností ich implementácie do edukačného procesu

210 minút
10.05.2017 - od 12:30 do 16:00
 
21
15
16
17
18
19
20
21
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca

Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca

Dátum: 
15.05.2017 - od 08:00 do 15:00
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
360 minút
15.05.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Inovácie v riadení materskej školy

Inovácie v riadení materskej školy

Dátum: 
16.05.2017 - od 08:00 do 15:00
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Inovácie v riadení materskej školy (MAT)
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
360 minút
16.05.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

Dátum: 
16.05.2017 - od 08:30 do 15:30
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Modul 2:

Pokročilé nástroje. Panel pre úpravu objektov a stránok predvádzacieho zošita.

360 minút
16.05.2017 - od 08:30 do 15:30
 
BBA01_0846_2013_PKR_MPC

BBA01_0846_2013_PKR_MPC

Dátum: 
16.05.2017 - od 08:30 do 11:30
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Predseda komisie: 
RNDr. Miloš Novák
Člen komisie: 
Ing. Bc. Marián Valent, PhD.
Ing. Boris Sihelsky
Vzdelávací program: 
Využitie porovnávania pri sebahodnotení školy (benčmarking)
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

16. máj 2017 (Novák + Valent + Sihelsky)

08:30 - 11:45    Záverečná prezentácia  procesu tvorby, praktickej aplikácie a vyhodnotenia benčmarkingu pred trojčlennou skúšobnou komisiou

Prestávky: 10:00 – 10:15

180 minút
16.05.2017 - od 08:30 do 11:30
 
Pedagogické skúmanie v práci učiteľa

Pedagogické skúmanie v práci učiteľa

Dátum: 
od 17.05.2017 - 08:30 do 18.05.2017 - 15:30
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Pedagogické skúmanie v práci učiteľa
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Streda: 17. 05. 2017

08:30 – 11:45   Využitie IKT pri spracovaní údajov a testovaní hypotéz (1. časť)        

12:15 – 15:30   Využitie IKT pri spracovaní údajov a testovaní hypotéz (2. časť).

             

Štvrtok:  18. 05. 2017

08:30 – 11:45    Využitie IKT pri spracovaní údajov a testovaní hypotéz (3. časť).        

12:15 – 15:30    Tvorba správy o pedagogickom skúmaní.

Prestávky: 10:00 - 10:15  a 13:45 – 14:00;     11:45 - 12:15 (obedňajšia prestávka)  

720 minút
 
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca

Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca

Dátum: 
19.05.2017 - od 08:00 do 10:30
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
360 minút
19.05.2017 - od 08:00 do 10:30
 
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania BAS04_972_2012_MATBA_MPC

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania BAS04_972_2012_MATBA_MPC

Dátum: 
19.05.2017 - od 08:30 do 13:45
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Identifikácia odborno-metodického problému pedagogickej činnosti – témy atestačnej práce (problematika, ktorú chce pedagogický zamestnanec v atestačnej práci riešiť – autodiagnostika, diagnostika). /2 h/

Projekt riešenia odborno-metodického problému pedagogickej činnosti. /4 h/

360 minút
19.05.2017 - od 08:30 do 13:45
 
 
 
Predčitateľská gramotnosť v materskej škole

Predčitateľská gramotnosť v materskej škole

Dátum: 
17.05.2017 - od 08:30 do 12:00
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
210 minút
17.05.2017 - od 08:30 do 12:00
 
Inovácie v riadení materskej školy

Inovácie v riadení materskej školy

Dátum: 
18.05.2017 - od 08:00 do 15:00
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Inovácie v riadení materskej školy (MAT)
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Modul2.: Riadenie procesov výchovy a vzdelávania

Manažérske a komunikačné zručnosti potrebné na riadenie procesov

Návrh procesov riadenia zmeny vo vzťahu k zisteniam z analýz

 

360 minút
18.05.2017 - od 08:00 do 15:00
 
Aktívna činnosť detí a žiakov v školskom zariadení

Aktívna činnosť detí a žiakov v školskom zariadení

Dátum: 
18.05.2017 - od 08:00 do 11:45
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
195 minút
18.05.2017 - od 08:00 do 11:45
 
Prevencia kriminality

Prevencia kriminality

Dátum: 
18.05.2017 - od 09:00 do 13:00
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
18.05.2017 - od 09:00 do 13:00
 
22
22
23
24
25
26
27
28
Vzdelávacia oblasť „Jazyk a komunikácia“ v materskej škole odborný seminár

Vzdelávacia oblasť „Jazyk a komunikácia“ v materskej škole odborný seminár

Dátum: 
22.05.2017 - od 08:30 do 11:30
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
180 minút
22.05.2017 - od 08:30 do 11:30
 
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Dátum: 
23.05.2017 - od 08:00 do 14:30
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Záverečná prezentácia pred lektorom a účastníkmi kontinuálneho vzdelávania

360 minút
23.05.2017 - od 08:00 do 14:30
 
BBA01_1601_2015_PKRO_MPC

BBA01_1601_2015_PKRO_MPC

Dátum: 
23.05.2017 - od 08:30 do 15:30
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Vzdelávací program: 
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Konzultácie záverečných prác špecializačného štúdia.

360 minút
23.05.2017 - od 08:30 do 15:30
 
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Dátum: 
24.05.2017 - od 08:00 do 14:00
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Záverečná prezentácia pred lektorom a účastníkmi kontinuálneho vzdelávania

330 minút
24.05.2017 - od 08:00 do 14:00
 
Prečo deti nečítajú s porozumením - seminár pre učiteľov primárneho vzdelávania

Prečo deti nečítajú s porozumením - seminár pre učiteľov primárneho vzdelávania

Dátum: 
24.05.2017 - od 09:00 do 12:00
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
24.05.2017 - od 09:00 do 12:00
 
Práca s textom podľa princípov metakognície

Práca s textom podľa princípov metakognície

Dátum: 
24.05.2017 - od 14:00 do 17:00
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
180 minút
24.05.2017 - od 14:00 do 17:00
 
 
Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole

Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole

Dátum: 
26.05.2017 - od 08:00 do 13:15
Do udalosti zostáva 1 deň.
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Vzdelávací program: 
Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
270 minút
26.05.2017 - od 08:00 do 13:15
 
Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách

Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách

Dátum: 
26.05.2017 - od 08:30 do 12:00
Do udalosti zostáva 1 deň.
Učebňa/miestnosť: 
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Charakteristika a prezentácia úloh z oblasti matematiky v intenciách ich kognitívnych úrovní

Tvorba aplikačných úloh zameraných na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách a praktické ukážky možností ich implementácie do edukačného procesu

210 minút
26.05.2017 - od 08:30 do 12:00
 
Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách

Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách

Dátum: 
26.05.2017 - od 08:30 do 12:00
Do udalosti zostáva 1 deň.
Učebňa/miestnosť: 
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Charakteristika a prezentácia úloh z oblasti matematiky v intenciách ich kognitívnych úrovní

Tvorba aplikačných úloh zameraných na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách a praktické ukážky možností ich implementácie do edukačného procesu

210 minút
26.05.2017 - od 08:30 do 12:00
 
Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách

Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách

Dátum: 
26.05.2017 - od 08:30 do 12:00
Do udalosti zostáva 1 deň.
Učebňa/miestnosť: 
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

Charakteristika a prezentácia úloh z oblasti matematiky v intenciách ich kognitívnych úrovní. Tvorba aplikačných úloh zameraných na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v základných školách a praktické ukážky možností ich implementácie do edukačného procesu.

210 minút
26.05.2017 - od 08:30 do 12:00
 
 
 
23
29
30
31
1
2
3
4
BBA17_0746_2012_PKR_MPC

BBA17_0746_2012_PKR_MPC

Dátum: 
29.05.2017 - od 08:30 do 14:45
Do udalosti zostáva 4 dni.
Učebňa/miestnosť: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Vzdelávací program: 
Líderstvo v škole
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program: 

19. máj  2017

08.30 – 09.15 Vedenie zmeny kvality školy v role lídra – 2. časť

09.15 – 14.45 Hodnotenie zmeny kvality školy

Prestávky:   10,00 - 10,15;  11,45 - 12,15, 13,45 – 14,00.

 

315 minút
29.05.2017 - od 08:30 do 14:45
 
 
Riešenie odborno-metodických problémov na vyučovaní odborných predmetov

Riešenie odborno-metodických problémov na vyučovaní odborných predmetov

Dátum: 
31.05.2017 - od 09:00 do 12:30
Do udalosti zostáva 6 dni.
Typ: 
Podujatie zabezpečuje: 
Lektor podujatia: 
Pracovisko: 
Organizačné pokyny: 
Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum v rámci udržateľnosti národného projektu PKR; kód ITMS: 26120130002. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
210 minút
31.05.2017 - od 09:00 do 12:30